top of page
  • Szerző képeSthapatya Veda

Mantra & Yantra

Frissítve: 2020. dec. 15.

A szó & az értelme...Ahogy a Vastuban is, a „jantrák”, különösen a Sri Yantra, a Ganesha Yantra, stb. használata napjainkban elég népszerűvé váltak.

Az üzlet-pszichológia trendjeit kihasználva ezeknek a jantráknak több modellje jelent meg a piacon, és a kereskedelem kultúrájának megfelelően, néhány a reklám logójává is vált.


Nagyon szomorú látni, hogy egy olyan kimagasló tudományt, amelyet a védikus Rishik az emberiség lelki, szellemi és anyagi evolúciója iránti elkötelezett erőfeszítései hoztak létre, olyan felszínesen és helytelenül tanítanak és használnak interneten keresztül az úgynevezett 'intellektuális fejlődés' korában.


„Akhand Jyoti” - az isteni fény - arra hivatott, hogy meghozza Neked az igaz tudást, amely e érdekes tudomány kutatóinak hiteles tanulmányaiból származik.

Itt bemutatjuk az olvasóknak a témát, amely szemlélteti a jantrák misztikus terveinek észszerű tudományát és fontosságát.


A védikus Rishik által összeállított/megtervezett szent szimbólumok közül a jantrákat túlnyomórészt az odaadó Saadhanaák (az önátalakítás és a lelki emelkedettség áhítatos törekvése, az önfegyelem - meditáció - révén) eszméinek tekintik. Ezeket a mentális koncentráció és meditáció eszközeként használják. Azt mondják, hogy a Yantra sajátos irányban tartása otthon, az imádat és annak koncentrálása kifejezetten kedvező hatásokkal jár.

A mantra a magasztos hang specifikus áramainak és észlelhető megnyilvánulásának generátora; a jantra ennek a hangenergiának a monogramja - spektrográfja.

Tekintve lelki hatásait a jantrák olyanok, mint az isteni energiamezők kontúrjainak vagy struktúráinak sematikus vázlatai.


A jantrák használata Saadhanaa objektumaként lehetővé teszi a kozmikus energia meghatározott áramainak koncentrált felhasználását. Egyébként a gépek, műszerek és technológiai eszközök szanszkrit elnevezése is „yantra”. Mint tudjuk, a fejlett gépek gyorsan nagyszabású eredményeket produkálnak; a védikus jantrákat és épületeket is a szentírásoknak tulajdonítják, mert rövid idő alatt nagy előnyök forrásai tudnak lenni.

Olyanok, mint a „szupergépek”, amelyek összetevői szótagként, szimbólumként, méretekkel és geometriai struktúrákként kozmikus energiaáramokat kódolnak.


A Szanszkrit nyelvtan szerint a „Yantra” szó a „yam” ige „tra” utótaggal vagy a „traana” igével való ragozásából származik. Implicit jelentése mindkét módon hasonló a Mantra és a Tantra jelentéséhez; vagyis az őszinte állapot védelmezője és felszabadítója (bánatoktól és bukásoktól).

Mint ahogy az épületeket és az Istenek bálványait bennük, a jantrákat is az Égi erők szimbólumaként tisztelik.

Devi Bhagvat kijelenti: a Yantra és annak megtestesülése az Isteni erőket szimbolizálja.

Hasonló jelentéseket jegyez meg a Nardiya Puran, Gautamiya Tantra, Yogini Tantra és számos más védikus szentírás.

Egyes Sasztrák (ókori szentírások a védikus irodalomból) azt üzenik, hogy a Saadhanaa-nak az áhítat tárgyát képviselő jantra meditációs imádatával kell kezdődnie, mert az gyors felszabadulást biztosít az olyan negatív tendenciáktól, mint az érzéki kéj, a harag stb. - a fő akadályok az önfinomítás folyamatában.

A jantrákat és épületeket Isten erejének lakhelyeként is emlegetik.

Ez az oka annak, hogy a védikus jantrák és a templomok nagy részét Isten különböző megnyilvánulásairól nevezik el - mint Ganesha-templom, Sri-Yantra stb. ezek önmagukban olyan tudományt alkotnak, amelyek kapcsolatban állnak a védikus kozmológiával és a Mantra, a Tantra, illetve a Vastu tudományával.


A jantrák, épületek és bálványok formatervezéseinek alapvető szempontjai:


A kozmikus impulzus magasztos, önmagában létező hangját (OM) a Szentírás megerősíti, mint a Természet minden teremtésének forrását, valamint a hangok (és így az összes szó) minden finom és hallható megnyilvánulásának megindítóját.

Az "OM" ezért az összes mantra gyökere.

Az OM szótagszerkezete a mag-jantrát szimbolizálja.

Az ősi Szanszkrit, Devanagari és más szkriptek összes szótagja az „első hang” rezgéseinek ebből a geometriai ábrázolásából származik. Érdekes összefüggés található a Devanagari 64 betűs ábécéje és a hold fázisainak forma (fény) és hangbeli, illetve a Vastu Purusha Mandala 8x8=64 osztásásai közt.

Mint ahogy a rovásírás is hasonló szisztémával és a teremtés ismeretével alakult ki, minden ősi írás a 'láthatatlan' természettel összhangban, azt lemásolva és kódolva, jött létre.


Egy kémiai vegyület atomszerkezetének sémájában a különböző betűk egy vagy több betűből álló kódot jelentenek, amelyek különböző atomokat tartalmaznak (pl. „C” a szénnél, „NH” 2 ammóniacsoportnál, stb.), számjegyek az utótagokban, egyenesek és oszlopok stb. atomok, kémiai kötések és vegyértékek számát ábrázolják.

Úgy tűnik, hogy egy fejlett és strukturált kódolási rendszert alkalmaztak az ókori bölcsek, akik feltalálták a jantrák és mandalák terveit. A felhasznált szimbólumoknak és kódoknak többféle jelentésük van a fizikai, szellemi és lelki elemek és kifejezések szempontjából.


A Yantra kriptográfiájában szereplő pont az abszolútumot, a teljességet szimbolizálja. A természet világegyetemben való megnyilvánulása szempontjából a kozmikus energia magjának szimbóluma, ami által minden tevékenység és mozgás energiaforrását tartalmazza. A mentális szinten ez képviseli minden vágy és érzelem gyökerét. Lelki vonzata pedig tiszta tudás, megvilágosodás, végső megvalósítás.

Egy kör kitágulása egy Yantrában kör alakú formában szimbolizálja a kapcsolódó kifejezéseket változatos formában. A pontok kombinálásával háromszögeket is kapunk. A pontokat összekötő egyenesek különböző hosszúsága, a különböző szögek közöttük, valamint az ezek által létrehozott különböző háromszögek és más alakok, valamint pontok, körök, egyenesek, görbék, konvergens és divergens vonalak a Yantra szerkezetének alapvető jellemzői/alkotóelemei.

Mindennek, ami a kozmoszban létezik, van valamilyen mérete tudatalatti, csillagászati ​​vagy köztes dimenziókban.

Még a láthatatlan finom entitásoknak is vannak „formáik”, amelyek mentális szemeken keresztül „láthatók”. A beszéd vagy a hangos kommunikáció során az arc kifejezése, a kéz és más testrészek mozgása, a hang kiejtése és hangmagassága, a kimondott szavak típusa stb. fontos szerepet játszik. Az introvertált „csendes kommunikációban” (gondolati szinten) vagy meditációs imádságokban mindezek a mentális tartományba vetülnek, ahol a kifejezések láthatók, a szavakat pedig belülről jönnek és hallhatóak - a hang nem mindig hangos, de az elme mindig hall; képzeletében a kapcsolódó dolgok alakjait, mozgásait vagy szereplőit is láthatja. Ez a „hallható mentális” ciklus megfordul az írásos kommunikáció esetében.


Az ősi nyelvek szótagjai (magánhangzók és mássalhangzók) azokból a formákból eredtek, amelyek a legfinomabb emberi elmék képzeletében jelentek meg a különböző hangok és kifejezések hangos vagy mentális érzékelése után.

Ennek megfelelően a Savantok az írott szkriptek evolúciójának négy tág szakaszát írják le - ideográfiai, piktográfiai, szótagos és ábécés.

Az olyan fejlett és átfogó nyelvek, mint a Szanszkrit vagy a Devanagari, fonetikus vagy fonográfiai összetevőket is tartalmaztak.

Sok jantra primitív kialakítását az emberek és az állatok alakja is Képviselte.

A Khajurahóban található szobrok és kőfaragványok, amelyeket ismeretek hiánya miatt sokan félreértelmeznek, mint az erotikus testtartások művészi formáit, valójában az ilyenfajta misztikus jantrák szobrászati ​​tervei.

A jantrák emberi és állati formában történő megtervezésének egyik oka ez volt: az emberek többségének könnyebb megérteni a gesztusokat, nem pedig szimbólumokat, vagy absztrakt vagy geometriai bonyolultságok helyett az ismerős tárgyakra koncentrálni.


Nézzük meg például a tömegek érzelmi kötődését és tiszteletét Isten kecses, inspiráló képeivel és bálványaival, emberi megnyilvánulásaiban.

A jantrák ilyen formában történő megtervezésének másik oka az, hogy a Varnanighantu-hoz hasonló szentírások minden szótagot Isten megnyilvánulásainak szimbólumának tekintenek: A szótag magánhangzóval, orrhanggal [am], visarga [ah]-val vagy bármilyen fonémával kombinálva Isten szimbólumává válik.

Mivel a mantrát a betűk fonémáinak stb. való összekapcsolásával hozzák létre, az isteni erők forrásának (vagy tartózkodási helyének vagy hordozójának) tekintik.

Ezért egy mantrát is meg kell jeleníteni a hozzá tartozó jantrában, vagy házban, templomban, vagy az abban rögzített isteni bálvány vázlatában, miközben gondoskodni kell az egyes szótagok és szimbólumok helyes elhelyezéséről a szimbolikus és geometriai nyelvnek megfelelően, valamint az általuk kódolt „energia mezők” alapvető fogalmairól.

Egy épületben tartott jantra a falakat nem képes semlegesíteni - nem arra találták ki -, míg egy jantra-rendszerre épült szobor, vagy épület sokkal erősebben és tovább rezeg, mint a jantra, vagy egy mantra.


A világon több 10000 ilyen épület létezik a piramisoktól az egyszerű lakóházakig, vagy éppen a Fehér Ház Washingtonban, a Burj Khalifa Dubaiban, valamint rengeteg ókori görög és olasz építmény.


Az örökség érdekében a szó elszáll, a kő - vagy fa - ellenben ellenáll az Időnek és sokáig megmaradhat, ami a 'megdermedt' mantrának köszönhetően, a jantra struktúráján át végül épület - "fagyott zene" - lesz.

140 megtekintés

Comments


bottom of page