top of page
Elemek
60735310_632658910535408_325673493016346

 

 

 

A TEREMTŐ

Mikor az a szó, hogy "Isten" elhangzik, sok milliárd különböző vélemény születik, végtelen elképzelésekkel, de általában abban egyeznek, hogy egy van belőle és minden abból az egyből jött létre, úgymond Ő teremtette. Ő a Mindenható, a Teremtő, belőle és általa lett minden és mindenki, ami és aki létezik. Olyan, mint egy forrás, amiből minden kifakadt. 

Mindenki arra kíváncsi, hogy néz ki, miből van, ki hozta Őt létre... 

Minden vallás máshogy magyarázza, viszont a vallásoknak van egy közös pontjuk, ahonnan kiindulnak: a realitás. 

A realitásról is sok vélemény született, amit ma a tudománnyal próbálnak alátámasztani. Sajnos ennek rovására megy sokszor Isten elfelejtése, így a tapogatózás főleg sötétben zajlik.

A védikus tudomány a legősibb tudomány a Földön és teljesen időtlen, ami elavulását kizárja, vagyis időben és térben mindig, mindenhol helytálló, igaz. 

Azok a magas tudatú emberek, akik a Védákat írták, furcsán hangzik, de 100% agyműködéssel, illetve agykapacitással rendelkeztek, azaz a realitásból 100%-ot észleltek. A mai átlag tudat, azaz agyműködés az embernél 10% alatt van, ami csupán annyi realitásismeretet enged neki. 

Ez a nagymértékű különbség annak köszönhető, hogy a Föld - bolygó - akkor egy másik (saját) tudatállapotban volt, ami magasabb rezgéseket eredményezett a Földön, ami intelligensebb élőlényeket éltetett. Ebbe beletartozott az ember, állat és a növényvilág is. Ezt a kort 'aranykornak' nevezik, mert 'tiszta'. Keletkezése a Galaxisunkban folytatott utunknak köszönhető, melyben naprendszerünk 12500 évig a Galaxis tányérjának felső részén, a fényes oldalán tartózkodik és 12500 évig alatta, a sötét oldalán (sötétkor). 2012. december 21.-én felülemelkedett a naprendszerünk a Galaxis-tányér fényes oldalára, ami még nem az aranykor, de már látható a fény és emeli a tudatot mind a Földön, mind azok élőlényeiben. 

A teljes kör a Galaxisban 2,5 millió év, aminek ugyanúgy van fényes és sötét kora. Ezeket az időket Yugáknak nevezik és 4 részre osztják: Krita (Satya) Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga és Kali Yuga. Az aranykorban az ember életkora elérte az 1000 évet is, míg a vaskorban az 50 évet sem érte el. Az időkörök méretüktől függően Maha Yuga vagy Chatur Yuga, stb,

A Galaxisok és a jó, illetve rossz idők is abból a forrásból származnak, amit mindenki Istennek nevez. Istennek tehát valami olyannak kell lennie, ami a jót és rosszat is magában foglalja, valami Egységnek.

 A Pranava Véda, az első és eredetileg egyetlen Véda Istent egy tudatállapotnak, illetve egy halmazállapotnak nevezi, ami megnyilvánulatlan. Maga a csend és a tisztaság, a minden és a semmi egyben.

Ebben az állapotban 99,99999999999999...% tisztaság van, ám egy parányi tisztátlanság is, ami miatt a teremtés létrejön. Ebből a szempontból a teremtés a tisztátlanság eredménye. A tökéletes csendet csak egy rezgés teheti tisztátlanná, ami miatt létrejöhet a teremtés. 

A teremtés egy szikraként történik, ami olyan óriási mértékű robbanás is egyben, hogy az hangot és fényt is magában hordoz. Attól a pillanattól, amikor ez a robbanás megtörténik, elkezd ketyegni az idő és ahogy az idő halad, a hanggal és a fénnyel teret hoz létre. 

Ami létrejön a teremtésnél, az ENERGIA

Ez az energia abban a pillanatban, amikor a teremtés megtörténik, magában hordozza értelemszerűen az időt, a teret, a fényt és a hangot és a tüzet. A víz, a levegő és a föld elemei is jelen vannak, hisz nélkülük csak egy nagy tér alakult volna fizikai testeknek létezhetetlen állapotban. 

És eleinte ez is történt a teremtés után, mivel nagyon sokáig csak a tér létezett, ami üresen az idővel rezgett, hangzott, fénylett. Ezt a kort MAHAKAALA-nak hívták, mivel csak az idő létezett és terjedt féktelenül. Akkor még egy porszem sem jött létre, se atom, se annál kisebb részecskék. Ez az állapot nevezhető a mi nyelvünkön Szellemnek, amit a Lélek és végül a Test követett.

Csak egy részecske sokszorozta magát akkor: a VASTU.

Terjedése önmagában Istenben történik és csak azokkal a hozzávalókkal, amikből maga a forrás, azaz Isten is áll: 

IDŐ, TÉR, HANG, FÉNY, LEVEGŐ, TŰZ, VÍZ és FÖLD. 

Isten tehát ezeknek az elemeknek az összegzése, egységes állapota megnyilvánulatlanul, míg a Teremtése ezeknek az elemeknek (önmagának) a megnyilvánult állapota, a VASTU. 

Így tekintve a VASTU ugyanaz az ENERGIA, mint ISTEN. 

Az ős álló állapot, amit Istennek definiálunk, megtestesíti önmagát ENERGIA formájában, ami sajátos törvényekkel rendelkezik, mely törvényt úgy neveznek:

RITMUS.

 

Az egységből a teremtés végett szinte azonnal dualitás jön létre, amit a RITMUS szabályoz és az IDŐ minősít onnantól bármiben, ami létrejön ebben az IDŐ és TÉR által uralt teremtésben, az Univerzumunkban. 

Ez látható a Yugák megfigyelése során, ahol az idő ingadozik, pozitív és negatív hatásokkal. 


 

 

 

A TÉR (AKASHA) is a teremtés egyik tartozéka a 8 közül.  
Mondhatjuk, hogy az IDŐ szüli a TERET. IDŐ nélkül nincsen TÉR.
A Sthapatya Veda nem foglalkozik univerzumunk előtti és azon kívüli állapotokkal. 

A világ létrehozása előtt a 8 elem EGY volt.


"A teremtés a belső rezgések eredménye."


Azok, akiknek ez a tudományuk, ők a RISHIK, SIDDHÁK, MUNIK, MAMUNIK.
Vastu tudomány = MAYAMATA, vagy a VAASTU RAHASYA 'apró/finom részecskék' tudománya = BRAHMARISHI MAYA'S MAYAMATAM.


"A SHILPIK NÉLKÜL NINCS JÓLÉT A FÖLDÖN":
MAYA, MANU, TWASHTA, SHILPI és VISHWAJNA.

 

Ők LÁTÓK, vagy nagyon magas és tiszta tudatú Emberek.
Ők hozták létre a PRANAVA VÉDÁT többek közt és elsőként, amit a SKAANDA PURANA őrzött, míg azt később törölték és a SKAANDA PURANA helyett lett SKANDA PURANA (rövid A-val).


“eka eva pura vedo pranavha sarva vangmayha” - "az első és egyetlen VÉDA régesrégen"

(Arról szól, mint a Sthapatya Veda, hogy hogyan lett a semmiből valami. Körülbelül MINDEN benne van a teremtéstől a végtelen időkig - az összes ma ismert Véda).
Van egy (nevetséges) sztori/magyarázat erre az ÚJ SKANDA PURANAban BRAHMAról (Isten) és MURUGÁról (Subrahmanya).
Amikor MURUGA, aki birtokában volt a PRANAVA VEDA eszenciájának, megkérdezte BRAHMÁT, hogy mi az "OM" jelentése, BRAHMA nem tudott válaszolni.
MURUGA elszomorodott...


Az OM a PRANAVA VEDA. 

 
A Szent írás, ami erről ír, a VAASTU/VASTU SHAASTRA.
Ezt SRI VAIDYANATHA STHAPATI és Dr. V. GANAPATI STHAPATI vérvonala őrizte sok ezer éves tradíción át és adta tovább a világnak tisztán az eredeti SKAANDA PURANA-ból.

 

Nem úszom meg, hogy 1-2 ISTENSÉGET ne vonjak bele a témába, mert fontos tudományos hátterük van/lesz és azt sem tudom kikerülni, hogy Hindu, vagy Tamil nyelveket használjak, mert valahogy helyük és értelmük is van.
Mint a Magyar szójátékok, ezek is nagyon összetett nyelvek és azért remélem átérezhető, érthető...


A TAMIL egy nyelv és egyben az "ÉDESSÉG" jelentése is. 

"PARAMAANURITI PROKTAM, YOGINAAM DRSTI GOCARAM" - "A paramanu-atom csak a meditáló számára látható"


A PARAMANU a VASTU és a VAASTU is.
E=mc2.
Ez nem más, mint VASTU=VAASTU.
"E" (energia) = AKASHAFÉNY = "m" (tömeg) x "c" FÉNY "2" NÉGYZET.
Ez akkor: "E" = KOCKA = mc2 = KOCKA.
Tehát: FÉNYKOCKA. 


Ez lenne a VASTU PURUSHA???


Pontosan.
Ez az első Tudat, illetve Tudatosság. Az első jelenség.
SHIVA a VASTU-t testesíti meg fény és hang formában (áll, rezeg, táncol, aktív), míg VISHNU a VAASTU-t testesíti meg, ő a fény inkább, az anyag (fekszik, nyugodt). Ugyanazok, csak az egyik az apró, míg a másik látható/hallható/észlelhető számunkra, tehát a mikro = makro.


"AZ IDŐ TEREMT, FENNTART ÉS PUSZTÍT."


SHIVA ezt jelképezi.

Ahogy valami megteremtődik/elindul és halad egy irányba, térre lesz szüksége, hisz egy távolságot fog megtenni.
Az IDŐ ahogy halad, úgy teremti a TERET.
A KOCKA 3 dimenziós, tehát TÉR.

A pont 0 dimenziós, de ahhoz, hogy létezzen, márisTÉR kell. 

A vonal 1 dimenziós, neki is TÉR kell.

A vonal bármelyik pontjától egy másik pontjáig idő kell, tehát kihagyhatatlan a létezéséhez a TÉR.

Ebből következtetően univerzumunk pont úgy tágul, ahogy az IDŐ halad.
A teremtés idejét 'ABSZOLÚT IDŐ-nek' nevezzük.

 

Az ABSZOLÚT IDŐ tehát életet teremt.


Teremt időt, teret, fényt, hangot, tüzet, vizet, szelet és földet és mindent, ami ezekből lett, vagy lesz.
Mindennek és mindenkinek van tehát ABSZOLÚT IDEJE. 

A SHAASTRA úgy ír a VAASTU PURUSHÁról, mint megtestesült ős apró/finom energiáról a FÖLDÖN.
"PURUSHA" az ős apró/finom energia + "VAASTU" a megtestesült anyag, amit a PURUSHA átitat itt a FÖLDÖN (is).


Az Univerzum eszenciája, az univerzális Tudat/Tudatosság.


Szanszkritban ezt úgy nevezik "PRAJNA", vagy PRAJNANAM és UNARVU a Tamilban.
Máshogy "OLLI", vagy "OLLI UNARVU".
Ez az UNARVU, vagy PRAJNA a FÖLD belső Tudata.
A FÖLD minőségére és fizikájára utal, ami magától forgó és előre haladó tulajdonságokkal rendelkezik.
(Az "OLI" hang, míg az "OLLI" fény.)


A MAYA a FÖLDET egy Tehénként látja, ami BŐSÉGET ad és SZERET!


A FÖLD egy élő organizmus, ami az Univerzumban az Univerzummal teljesen összhangban él, létezik.


De maradjunk még ennél a kis kockánál.
Adott egy fénnyel és hanggal teli kocka, ami falaira való tekintettel a ritmust is magában hordozza.
Van aránya is már, ami 1:1:1.
Az egyik oldal hossza egy "IDŐHULLÁM"-nyi hosszú. Ugyanez érvényes a HANGHULLÁMRA is és a FÉNYHULLÁMRA is benne.
EZ az első távolság, EZ az első mérték. 
Van, ami diagonálisan megy benne, van, ami párhuzamosan.
EZEK a vonalak a SZUTRÁK.

Mint a Rovásírásban is, ebból a szálból lett az ÁBÉCÉ-nk is. 
Ezek a SZUTRÁK a legfontosabb HULLÁMOK, MÉRETEK, RITMUSOK. 
Tehát az IDŐ méreteket ad meg hullámokkal, távolságokkal.
Kellemeseket és kellemetleneket egyaránt. 


Csodás és egyszerű, nem??? 


Nézzük.
Ez a KOCKA volt tehát az első jelenség. Szimmetrikus teljesen. Tiszta!
Ez a tiszta állapot a "NAAGARA", azaz SAATVIKA elnevezést kapta. TISZTA.
Ez a KOCKA mozdulatlan, áll. Osztódik, vagy forgásba indul, ahogy a tudata dönt. 
Következő állapota, az Univerzum tüzének köszönhetően - ami által ugye egyáltalán létrejött - a dinamika (UNARVU, PRAJNA).
Ez az állapot a "DRAAVIDA", azaz RAAJASA elnevezést kapta. DINAMIKA.
A tiszta KOCKA tehát forgásnak indul és így dinamikussá válik.
Ebben a fázisában formája 2 dimenzióban a NYOLCSZÖG .
Következő állapota 2 dimenzióban a KÖR, ami a féktelen gyorsulása miatt alakul ki. Forog.
Ez az állapot a "VESARA", azaz TAAMASA elnevezést, illetve minőséget kapja. MOZGÓ.
Mivel látszólag és fizikailag sem a KOCKA már, ezért ő van a legtávolabb a TISZTAságtól, ami viszont még mindig a KOCKA, csak gyorsan forog.

Nem lesz az ellentéte a tisztának, vagy piszkos. Ezt sokan félreértik. Egyik sem jobb, vagy rosszabb a másiknál, csak más a minősége. A léthez mind a 3 minőség kell. 
Ebből a forgó kis kockából alakul aztán ki az ATOM. Idővel (és térrel).
Ha az ATOMOT megállítjuk és szétszedjük, sok KOCKÁT találunk benne.
Ez bár viccesen hangzik, de tetőzöm: ha a Földet megállítanánk, KOCKA lenne belőle!

Az Univerzum logikusan egy nagy KOCKA. 
Az Univerzum azért kocka, mert ez a kis Kocka az Univerzum saját tüzének (AGNI) köszönhetően további kockákat 'teremt', amik az első kockából adódnak, és így tovább. Azzal a lendülettel, ahogy a közepéből, az első dimenzióból kilőtt a kis SWASTIKA és KOCKA lett belőle, folytatja...
Ez óriási sebességgel történik és a KOCKÁK KOCKÁK hátán szaporodnak és alkotják magát az Univerzumunkat.
Az Univerzum tehát apró ilyen kis FÉNY-HANGKOCKÁKBÓL áll és mivel szimmetrikusan bővül, ezért marad szimmetrikus, azaz KOCKA. 


Próbálok egy képletes magyarázatot... 
Első kis négyzetünkbe teszünk egy KERESZTET, ami a négyzet közepét a KERESZT közepével fedi. Mindegyik KERESZT túlnő a négyzet falain és méretben arányosan (1:1:1) elfordul egy irányba párhuzamosan a négyzet falaihoz.
Ez a teremtés irányait fogja alkotni és pontosan innen ered a SWASTIKA is.
A folyamat folytatódik, míg ezek a kis SZUTRÁK (vonalak) újabb négyzetet alkotnak.
Kockából kocka lesz és ismét kocka és ez megy a végtelenségig, míg valaki le nem kapcsolja... 

Annyit ír a Sthapatya Veda az Ősrobbanás jelensége előttről, hogy a "TÉR és az ANYAG EGY és UGYANAZ volt".
Aztán valaki megunta...és lett az ősrobbanás, az első ige, mely fényt kért...


Az Ember tehát valamikor itt állt a Földön, fújt a szél, esett az eső, havazott, sütött a Nap, keringett a Hold, meg a többi játékosa a Naprendszernek, változtak az idők ide-oda, és úgy gondolta épít egy KOCKÁT, hogy megvédje magát a természet/mindenség eme szeszélyeitől.
Ez a tökéletes KOCKA eleinte Ház (CHIDAMBARAM) és Templom (SRIRANGA) elnevezést kapott és az EGY VÉDÁT, a PRANAVA VÉDÁT testesítette meg.
India vallása valamikor a VAASTU volt!
Őseink, a Hunok is tudták, hogy a KÖR alakú forma az mozog, vándorol, míg a NÉGYZET/NÉGYSZÖG alakú az stabil. 

VAASTU DHARMA / VAASTU MATA = szám-képlet-rendszer.
CHANDAS (AUSHTAB CHANDAS, GAYATRI CHANDAS) = időmértékes szerkezet.
TUDI = időegység, rezgés, lüktetés.
 


A táncos a lépteivel adja meg az IDŐMÉRTÉKET, a tapssal a RITMUST. 

A hangok 3 dimenziós apró képek/formák...
 

IDŐ = VISHWAKARMAN = SHIVA.
Az IDŐ szelleme = VISHWA BRAHMAN.

photo-1457352783650-10f0291c6278.jpg

"Az IDŐ a vaastu hagyomány szerint KAALA-t jelent. Ez tulajdonképpen a belső tudat által keltett energiaerő. A sebesség, amellyel a Kaala megjelenik az energián belül, a rezgés. Az energia nem változhat térré, ha nincs Kaala. Ezért állítják, hogy a Viswakarman univerzális tér kreatív eleme. Amikor ezt rendre fegyelmezik, akkor az az úgynevezett „rendezett sebességgé” vagy Taalává vagy ritmussá változik, ahogy azt a technikai hagyomány kifejezi.

A hang vagy az anyag ritmikus rezgése jól strukturált kellemes formákat hoz létre. Ez történik az egyetemes teremtés nevében. A vallásban az Idő jelenségét Kaala aspektusaként jelölik meg és személyesítik meg.

काली त्वं कालस्वरूपी jelzi az Indiai Shilpiket és imádatukat Kaali Isten felé.

A legjobb példák: Kaali Kottam Kancheepuramból és Kaalikambal Kamateswara templom, Madras.

Ez a két templom a Ő tulajdonukban van. Nagyon idősek. Valamennyi nagy kshetrában (templomi városban) vagy Kaali, vagy Kamakshi templom található a hagyományos Shilpikhez fűződve. Később ebből a szempontból jött még létre Ankala Parameshwari, Mariamman és Kaliamman Tamilnadu-ban.

A teremtő erő férfias aspektusa a védikus eredetű Viswakarman. Mivel a shilpik az univerzális rezgésben észlelt és a Vaastu shastrában (a kreatív formák nyelvtanában) kódolt alkotás elvét követik, VISWAKARMAS-nak hívták őket.

A Viswa az Akasát खम् jelöli Szanszkrit/Prakrit nyelven, amelyből megjelentek a Khammakara és a Karmakara, melyek jelentése Viswakara vagy Viswakarma. Természetesen ezen túl létezik Brahman - a Nirguna Brahman, az attribútum nélküli --- Viswa Brahman, ha pontosak vagyunk."

 

 

 

A rezgés víz és élet.

Jambukeswarar, Thiruvanaikal egyike a Tamil Nadu (Pancha Bhoota Stalam) öt fő Shiva templomának, amelyek a Mahābhūtát, illetve az öt nagy elemet képviselik.

Ez a templom a Víz elemét reprezentálja.

A föld alól feltörő víz a közel 2000 éves templomot folyamatosan ellátja vízzel.

Ami nagyon figyelemre méltó, hogy benne egy Shiva szobor áll, melynek csak egy lába van (ekapada). Ezen az egy lábon osztozik Shiva még Brahmával és Vishnuval, akik oldalirányba nőnek ki belőle és kettőjük közt 104,5 fokot alkotnak. Előttük a földön 2 állat és 2 ember található.

Ha megvizsgáljuk az atomokat, amik a vizet alkotják, különös egybeesést tapasztalunk a szobor (és az egész Templom) és a víz-molekula közt. 

A védikus tudomány több ezer éve ismeri az atomot és annak összetételét, funkcióját, amit ilyen Templomokban örökítettek meg. 

"A víz H2O, két rész hidrogén, egy rész oxigén. De van egy harmadik dolog, ami miatt víz lesz, és senki sem tudja, mi az."

- D. H. Lawrence (1929, költő) 

"A Víz információt tud tartalmazni, illetve tartalmaz."

- Dr. Masaru Emoto (Japán tudós) 

"Az összes ismert folyadék közül valószínűleg a vizet tanulmányozzák a legjobban, viszont értik a legkevésbé."

-Felix Franks (fizikus, kémikus)

Amikor a víz jéggé alakul, az egyébként élénk molekulák megszilárdulnak és kristályokká alakulnak, viszont nem feltétlenül kell hidegnek lennie a jégnek, amint azt Marius Millot fizikus tudott és olyan jeget készített, amely fele olyan forró, mint a nap.

A szuperionos jég például nagyon érdekes jég: vízből van, fekete, és elnyeli a fényt. Van neki még egy nagyon szokatlan tulajdonsága: félúton van egy szilárd és folyékony anyag között. A szuperionos jégben az oxigén fix mintázatban helyezkedik el, és háromdimenziós kristályrácsokat hoz létre, míg a hidrogén folyadékként áramlik ebben a rácsban...

...a Víz egy rejtélyes folyadék?

Dr. Masaru Emoto felfedezte, hogy a Víz szeret zenét hallgatni, legalábbis klasszikusat. Bach vagy Mozart kompozíciói csodálatos kristályszerkezeteket hoznak létre. Gyakran a zene jellege tükröződik a kristályok formáiban. A heavy metal zenének kitett víz azonban már nem képes kristályosodni. Az eredetileg gyönyörű, hatszögletű kristály gyorsan több ezer darabra bomlik. Ez az az információ, amely a víz által a testben érvényesül.

A Vastu tudománya ezért hangolja pontosan a tárgyakat vagy épületeket olyan rezgésekkel, melyek éltetőek minden élőlényre való tekintettel ezen a bolygón.

Anyagi szinten nézve testünk háromnegyede vízből áll. Finom szinten nézve pedig testünk 100%-a Tér, mely rezgésekből, vagyis információkból áll, struktúrákat alkotva, mint a víz molekuláját is.

A vízben a hang több, mint négyszer gyorsabban terjed a levegőhöz képest, azaz a víz hordoz és felerősít meglévő rezgéseket, információkat. Nyomásra és hőre is érzékenyen reagál, társaságkedvelő molekula, mint a Levegő is - szívesen kapcsolódik. 

ekapada shiva - brahma vishnu

2x2 elektron

Jambukeswarar Temple, Thiruvanaikaval
víz atom
Jambukeswarar Temple, Thiruvanaikaval

Ha segíthetek, keressen kérem bizalommal az alábbi elérhetőségek egyikén. 

© Copyright
bottom of page