top of page
  • Szerző képeSthapatya Veda

A...u...mmm.

Frissítve: 2020. dec. 15.

...azaz "OM", "ÁMEN", "AMIN", "HUM"...


Az őshang, az örök szótag...

aum om tudománya
aum om tudománya

A védikus szentírások szerint: első megnyilvánulása az önálló létezésben az ősi Naada (zenei hang), az „OM” volt.

Ennek a hangnak a fizikai érzékelését hasonlónak írják le, mint amit egy fa kalapács által ismétlően eltalált nagy gong csilingelő rezgéseinek rezonáns hangjai hallatnak, pl. az áhítatos imák alatt a templomokban. A fonetika szempontjából az OM kiejtését a következőképpen írják le: au...3m: „au”, amelynek hossza majdnem háromszor nagyobb, mint a közönséges „rövid” vagy „hosszú” magánhangzóké, melyet az Anuswaara - az orrjel hangja (M) - követi. Az ősi szanszkrit írásban ennek az univerzális hangnak az OM szótagja (amelyet a nyugatiak gyakran om vagy aum néven emlegetnek) ennek a hangnak a monogramja. A világ minden tevékenységét és rendjét állítólag e mindenütt jelenlévő tudatalatti hang eredete generálja és harmonikusan szabályozza.

A védikus himnuszok és az indiai klasszikus zene hét alapvető hangjának - Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni - fonémái az "OM" fenséges hangjának rezgéseiből származnak a természetben. A védikus idézet, az „Ekoham Bahusyaami” azt sugallja, hogy az összes hang, minden energia, minden mozgás és minden, ami az univerzumban létezik, ennek az egyetlen „anaahata naada” rezgésének a hatásai. Ez a Sabda-Brahma és a Naada Brahma megnyilvánulásának forrása.


Az OM (aum) a tibetiek szent HUM, a muszlimok AMIN, az egyiptomiak, görögök, rómaiak és keresztények AMEN szent szava lett. Az AMEN héberül azt jelenti - biztos, hű. A bibliai szakasz, János 1: 1: "Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt."

Az Újszövetség kijelenti, hogy kezdetben Isten volt az Ige. A Biblia szerint tehát az ég és a föld - a kozmosz - az Ige által jött létre.

(A „szó” alatt itt „tiszta hang” értendő, mert az őslétben nem lehet nyelv vagy „szó”).


A Paramahansa Yogananda az OM-t is a Biblia szavaként, mint Szentlélekként említi. Yogananda szerint minden törekvő jóga igyekszik kommunikálni az „OM” -mal és azt megérteni. Ennek a hangnak a hallható kimondása a szakralitás érzetét kelti.

Az „OM” valódi megértését azonban csak akkor érhetjük el, ha belsőleg meghallgatjuk, majd eggyé válunk vele az egész alkotásban.


A mindenütt jelenlévő legfelsőbb tudati erő (Brahma) saját ihletésű evolúciós impulzusának "OM" hangjának három isteni megnyilvánulása van a Természet magasztos területein; a teremtés (Isten Brahma), a megőrzés/végrehajtás (Isten Visnu) és az átalakulás (Isten Siva). Satva, Rajasa és Tamasa.

Ennek az örök hangnak a rezgő kozmikus energiája regenerálja annak életerőjét és létfontosságú szellemi energiáját, aki következetes, ritmikus ütemben, áhítattal ismételten kimondja, vagy gondolja azt. Eredményeként az ember érzelmi megnyugtatást és az elme-test rendszer fiatalodását tapasztalhatja.

Az „OM” szótag és hang a jóga tudományának létfontosságú része. Eszköz, jelenség, rejtély.

A modern időkben sok ember számára az „OM” (aum) csak egy meditációban vagy záró imaként elhangzó szó a jógagyakorlatban. Mindazonáltal, ahogy Barbara S Miller fordító és a Bhagavad Gita tudós megjegyzi: "az Upanishadokban őrzött ősi indiai hagyományok szerint minden beszéd és gondolat az egyetlen önmagában létező hangból származik - OM. Ez kifejezi a végső valóságot."

Az Amrita-Bindu-Upanishad kijelenti, hogy "az örök hang (OM) a legfelsõbb Abszolút." A Brahma kozmikus rezgése által generált zenei hang (Naada) eredményezte a Természet és az egész teremtés megnyilvánulását.

A Paramahansa Yogananda „a kozmikus motor rezgésének” nevezte. A jóga nagy úttörője, Patandzsali azt tanácsolta, hogy használja fel az élet olyan akadályainak és zavaró tényezőinek leküzdésére, amelyek olyanok, mint a kőfalak a megvilágosodás útján.


„OM” és a modern tudomány "big-bang" elmélete:

big bang teremtés
big bang teremtés

Fritjof Capra „Fizika Tao” -ja érdekes párhuzamokat mutat be a jóga filozófiája és a nyugati tudomány között az univerzum eredetével és természetével kapcsolatban. A „Patanjali jóga szútráinak fényében” című filmben B.K.S. Iyengar állítja: "A hang rezgés, amely - ahogy a modern tudomány elmondja nekünk - minden teremtés forrása". Úgy tűnik, hogy az Univerzum létrejöttének kortárs tudományos magyarázata ugyanabba az irányba mutat. És ugyanolyan izgalmasak, a magyarázatok teljesen egyetértenek a jóga tanításával és filozófiájával.


Kathy Sawyer, a Washington Post munkatársa, az asztrofizikusok kutatási eredményeinek érdekes áttekintését mutatta be "A kozmosz tartalmának kiszámítása" címmel. Az újságcikk kiemelte a jelenlegi elméletet, miszerint az univerzum elsősorban olyan dolgokból áll, amelyeket a csillagászok "sötét anyagnak" és "sötét energiának" neveznek. Csak 4,5% a hétköznapi anyag, amelyet a szerző úgy írt le, hogy "az összes ragyogó csillag és galaxis, plusz emberek, számítógépek, macskák stb.".

Továbbá kijelentette: „Tegnap három független csillagászcsoport mutatta be az Univerzum csecsemőjének eddigi legpontosabb méréseit...árulkodó visszhangokat tárva fel, amelyeket az alkotás zenéjének neveztek...

A kutatócsoportok időben és térben visszanyúltak, hogy pontosan leolvassák a fényt, amely körülbelül 400 000 évvel a világegyetemet megszülető Nagy-Bumm robbanás után sugárzott”.

A cikk John Carlstromot, a Chicagói Egyetem szavait idézte: „Visszatekintünk, ameddig csak lehet, fénnyel - 14 milliárd évre, vagy nagyjából az univerzum korára... Bizonyos értelemben az ősi tudás engedte meg, hogy lássuk a hangot a korai világegyetemben".

Valójában az „OM” ez a hang, amelyet a védikus Rishik (az ősi látnokok, bölcsek és jógik) valósítottak meg a fenséges világban folytatott figyelésük (belső szemük) révén, és amelyet most (a magas szintű technikai teleszkópok és szuperszámítógépek) a modern kutatók részéről, mint "az alkotás zenéjét" felismerik.


Az „OM” kántálás gyógyhatásai:

kántálás az egészségért és jólétért
kántálás az egészségért és jólétért

Az OM (a...u...mmm, ahogy halljuk, vagy aum) kántálásakor tágra nyitott szájjal kezdjük, és a hang előrehaladtával fokozatosan becsukjuk az ajkainkat. Fizikailag és mentálisan is áttérünk az érzékelésre az anyagi külső világból, hogy átirányítsuk magunkat a belső én magasztos világába.

A jóga tudományában megemlítik még, hogy az „a” hang a mellkasunkban kezdődik a szívközpontban (Anaahata csakra), a torokközpontban lévő „o” hanggal felfelé halad (Visuddha csakra), és a „M” (mmmm) hanggal végződik, amely a fejben lévő magasabb központokat (Aajnaa és Sahastraara csakrák) rezegteti meg. Így képviseli és fokozza a praanic energia felfelé irányuló mozgását a gerinc mentén, amely a gyakorlatunk során haladva következik be.

A Paramahansa Yogananda által 1920-ban alapított „Self-Realization Fellowship” honlapján útmutatásokat nyújt a Yogananda „aum gyógyító technikájának” használatához. Yogananda megjegyezte, hogy az univerzumban minden energiából áll, és a szilárd anyagok, folyadékok, gázok, hang és fény látszólagos megkülönböztetése csupán különbség a vibrációs sebességükben. Azt állította, hogy az „OM”, az isteni rezgés skandálásával növelhetjük a test kozmikus energiaellátását, sőt gyógyító erőként a test, az elme és a lélek bármely részére irányíthatjuk. Dr. Nagendra és munkatársai alapos kutatómunkái - Vivekanand Yoga Kendránál (VYASA egyetem) Prashanti Kuteeram, Bangalore - tudományosan jelezték az OM kántálásának és a szótagjára való elmélkedés gyógyító erejét.

Azt mondják, hogy az aum (OM) 12 000 szavalata eltávolítja az összes bűnt, míg napi 12 000 szavalat egy éven keresztül az Abszolút megvalósulását eredményezi. Ha ez kissé elsöprőnek tűnik, a jógatanárok azt mondják, egyszerűen próbálkozzon napi elmélyedéssel aummm skandálással, és hagyja, hogy a hang és a rezgés hihetetlen ereje működjön. Ez elmét univerzális fókuszba helyezi.

Ha például az egyik húrt egy gitáron pengetjük, a többi húr is rezeg a pengetett húr rezgésével. Hasonló értelemben az egész teremtés (a Természetben) nem több vagy kevesebb, mint az Első Rezgéssel vagy Szóval rezonanciában rezgő húrok. Az „OM” szó ritmikus kántálása és a hangjára való elmélkedés olyan, mintha megpróbálnánk ezzel az isteni hanggal erősíteni a mentális rezgéseinket.

A szótag:
om világszerte
om világszerte

George Feuerstein a „The Yoga Tradition” című cikkében azt mondja: Az OM szótagját magának a kozmosznak az impulzusának kell kifejeznie. A védikus idők látói és bölcsei meditatív gyakorlással, nem pedig intellektuális spekulációval jutottak el az univerzális hang eszméjéhez, amely örökké visszhangzik az univerzumban, amelyet a teremtett világ eredetének „látnak”.


A szanszkrit fonémák szempontjából az OM durva (hallható) hangjának bontását (a Devanagari nyelvén az írásában) - - (a) + - (u) + - (m) alakban írják. Az „Akshar Yoga” (a szótagtudomány) szakemberei az „OM” alak geometriai tagolását is a fenti betűk / magánhangzók alakzatainak kombinációjának tulajdonítják.

A „Light On Yoga” bevezetőjében B.K.S. Iyengar csaknem két oldalt szentel az „OM” különféle jelentéseinek. Véleménye szerint az „a” betű a tudatos vagy ébrenléti állapotot, az „u” az álom állapotot, az „M” betű pedig az elme és a szellem álomtalan mély alvás (transzszerű) állapotát jelképezi. A teljes szimbólum - mondja Iyengar - a „minden létező isteniségének megvalósulását magában” jelenti.

Analóg megfejtést alkalmaznak Ommkaara geometriai alakjára is.

Az OM durva hangjának és szerkezetének spektrális elemzése, valamint az agyimpulzusok és a bio-energia hullámok egyidejű elemzése, miközben ezen a hangon elmélkedünk, új dimenziókat ad a modern tudományos kutatásoknak, kibontakozva a Védák titkos ismereteit.A részletes tudomány a weboldalon (/itt) található.148 megtekintés

Comments


bottom of page