top of page
Vastu-Vaastu

Energia = anyag.

Hogyan lesz az energiából anyag? 

Vaastu purusha mandala.

Ayadi képletek.

Méret.

vittala temple chariot

 

TRADICIONÁLIS INDIAI TUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA

"A fejlett modern tudomány és technológia ebben a korában rendkívül hihetetlennek tűnik, ha kifejezem azt az igazságot, hogy a múltban Indiának saját tudománya volt, kiemelve a fölényeit és az egyediségét. 

Az idegen szabályok alatt szunnyadt, de ma látványosan újjászületett - nem csak itt, hanem a nyugaton is! Ezt a tudományt tömören az energia és az anyag, az idő és a tér, a tér és a térbeli forma tudományának nevezik, és valójában a finom Energia tudománya, amely 'durva' energiává vagy megtestesült energiává alakul, amelyet egyébként anyagi formának neveznek. 

Hozzáadhatjuk, hogy ez a hang és a fény & a szó és a forma tudománya, amelyből az anyagi formák, például a ház építészet, a templom építészet, a várostervezés és elképzelt formák létrejönnek. Mindegyik űrközpontú, de nem vallásos, vagy szektariánus, ahogy sokan tévesen értelmezik. 

Ez megismételhető, mint az energia anyag formájában történő megnyilvánulásának tudománya. Ez tovább vezetett annak felfedezéséhez, hogy a világegyetem egy matematikai képletnek van alárendelve, és az építészet ennek a képletnek egy másik megnyilvánulása.

Ez a tudomány a Vaastu Shaastrák hagyományos művészetének és építészetének technológiai alapelvein és folyamatain alapul. Ezt az ősi indiai tudományt a cikk szerzője (Sthapati) MAYA tudománynak és technológiának nevezi, nemcsak hogy megkülönböztesse a kortárs anyagtudománytól, hanem hogy helyreállítsa és életre keltse egy nagy tudós és technikus, Mayan egyedi humanitárius tudományait, aki a délvidéken élt a jelenlegi Kanyakumari-n, ma Kumari néven ismert. 

Ezt a szárazföldi részt hívták நாவலந்தீவு  Jambudweepam-nak, a Sangam napjaiban (C.E. 10 000-nél és azon túl)."

Brahmarishi Mayan

 

अचिन्त्य अव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने।

समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः ॥ -मयः

பரம்பொருள் எங்கும் உண்டு பெருங்கலை யாண்டும் உண்டு

பரம் பொருள் உணர்வினாலே ஒளி வழிபாடு கண்டேன்

பரம்பொருள் அருளினாலே திருநடராசன் கண்டேன்

பரம்பொருள் அருளினாலே மாக்கலை படைத்தேன் காண்பீர்

"Imádom az észlelés tárgyának fényét..."
vaastu purusha mandala

 

Vaastu Purusha Mandala

VAASTU PURUSHA MANDALA 

ENERGIA - HÁLÓ 

"Az Abszolút Idő életet teremt" 

"A matematika az Időben gyökerezik" 

"Az 'Idő' elem rezgése okozza ezt a jelenséget"

vaastu prusha mandala.jpg
mandala

 

 

A rácsok, melyekkel a Vaastu elvek alapján tervezünk, 1 x 1 modultól 32 x 32 modulig terjednek. Egy atom is ennyi kötéssel tud rendelkezni. Ezek közül nagyobb jelentőséget tulajdonítunk a "Manduka Pada Vaastu Purusha Mandala" 8 x 8 moduláris rácsnak és a "Paramasaayika Pada Vaastu Purusha Mandala" 9 x 9 moduláris rácsnak, melyeket általában templomok, illetve rezidenciák esetében használunk.
Ezek az alaprácsok különféle más mintákra is választhatók, amelyeket a tervezési követelményeknek megfelelően kell használni, mely rendszer a funkcionálisan megfelelő kialakítás elérése érdekében a Vaastu tudományában megengedett . Az ilyen módosítások nem véletlenszerűek: ritmikus összehúzódást vagy tágulást követve, rendezetten alakulnak.

Rezidenciánál három féle rács alkalmazható főleg: 7x7, 9x9, 11x11. 
A formák: "I" forma (DANDAKA), "L" forma (LAANGALA - kettő "I" formából), "U" forma (MOULIKA - három "I" formából) és "O" forma, vagy négyzet, mely közepe üres (CHATURMUKHA - négy "I" formából). Továbbá hét "I" formából (SARVATOBHADRA) vagy tíz "I" formából (VARDHAMANA)... 

A DANDAKA "I" forma errefelé is nagyon elterjedt és ismert: első szoba, hátsó szoba és középen a konyha, melyben a tűz - az épület szellemének szíve - soha nem alszik ki.

A Vaastu Purusha Mandalának egy DANDAKA HÁZ 3 részét foglalja a 9-ből, ami miatt a BRAHMASTAN nem (csak) a házban található, hanem előtte. Ezért (a tisztaság érdekében) is került régen a mellékhelyiség a ház mögé srégen - a Mandalán kívülre. 

Ez a DANDAKA formájú HÁZ tehát 3 egyforma méretű kockából áll, külön funkciókkal, melyek egymás mellett helyezkednek el, míg a középső kocka (konyha) alatt lévő pince és a felette lévő padlás által fizikailag egy KERESZTET alkot (5 kockából). Ha ezt a keresztet kiegészítjük teljes kockává, azaz hozzáadjuk a 4 sarkot, akkor 9 részt kapunk.

A teremtés folyamata 2 dimenzióban egy kereszt, mely a Brahma és a Soma Szutrák által adódik - az Isteni Szálak vagy Szárak.

(A Rovásírás első betűje: "SZ", formája "I".)

dandaka laangala moulika chaturmukha

DANDAKA

IMG_20200307_160804_edited.jpg
sarvatobhadra vardhamana

 

NATARAJA - SHIVA

A Teremtés zenéjére örökre táncoló tudat.

A végtagjai balról jobbra mutatnak, ami iránymutató, míg a fény és a hang a kezeiben ezek elemek hatalmáról árulkodik. A démon (tudatlanság képviseletében) lent, korona (a halál fölötti hódítás) fent, amit a másik két kéz (mudra) tartása is magyaráz. A kígyó a hangot és a fényt egy szervvel érzékeli...

A CERN fizikusai Shiva kozmikus táncát "szubatomi részecske táncaként" jellemezték és elemezték.

hullámminta

Hullámminta.

elemek születése

A teremtés folyamata - a térben.

vedas

A föld ebben a 3*3-as VPM-ban a tartóelem, miközben a többi 4 elem (víz, tűz, tér és levegő) az ennek megfelelő helyükre kerülnek. 

energiahálók

Energiaháló finom (8*8) és anyagi (9*9) szinten

8*8mandala9*9

Manduka Vaastu Mandala 8*8,

Parama Saayika Vaastu Mandala 9*9

padas

Padák elnevezései.

alternatív lehetőség

Alternatív megoldás kis háznál.

A közepe maradjon üres, míg a körülötte lévő gyűrűben huzamosan tartózkodni és lakni lehetséges. 

kosas

Ez az anandamaya kosa egy olyan pont vagy bindu, ahol a tapasztalás ténylegesen történik.

Ez valójában az OM - akár fény, akár hang. Semmilyen látott, vagy hallott nem érthető, hacsak nem érjük el ezt a pontot. Minden ettől a ponttól származik, és az egész mandalán átterjed, és minden látott vagy hallott jelentést kap. Így lesz a szónak jelentése, a jelentésnek értelme. 

vpm

Ideális kiosztása a térnek.

mandalák

Csak egy VPM létezik, ahol a Purusha nem átlósan van feltüntetve. 

Község, falu és város tradicionális 'kosas' elrendezései:

község
swastikam
sarvatobhadram
dandakam
prastaram
chaturmukham

 

Ahogy bent, úgy kint.

páros és páratlan ritmusok
hullámok
páros és páratlan ritmusok 3d

Az energia hullámai képviselik a rezgéseket.

A páros a párossal van ritmusban - harmóniában -, míg a páratlan a páratlannal. 

"A Vaastu Shastras-ban használt alapvető terminológiák, mint Vastu, Vaastu, Vaastu Purusha és Vaastu Purusha Mandala, amelyek a Vaastu Purusha Mandala tudományos jelentőségével már alaposan foglalkoztak egy olyan nyelven íródtak, amelyet egy közönséges ember is könnyen felfoghat. Ami a többi kifejezést illeti, mint Kaala Purusha, Taala Purusha, Praasaada Purusha, Naatya Purusha és Sangeetha Purusha, hosszasan megvitatja Dr. V. Ganapati Sthapati. 

Most külön utalni szeretnék a Vaastu Purusha Mandala népszerű nézetére, amellyel találkoztak az ősi Shastrák, például Brihat Samhita (V. század), Vastu Vidya, Agamas és a Purana is. A Puranákat a Vaastu összefüggésében az ősi India történelmi eposzának tekintik. A puránák természetesen tele vannak erkölcsi témákkal, amelyek történeti formákban, mitológiai nyelven vannak megfogalmazva, amelyek elbeszélése során rögzítenek bizonyos történelmi eseményeket és az ókori emberek kulturális életét. Az ilyen dolgok mélyebb tanulmányozásra és megfelelő értelmezésre szorulnak, különös tekintettel azokra a technikai anyagokra, amelyekkel a puráni szakirodalomban találkozunk.

A Puranák ókori írói technikai eljárásokat is rögzítettek, amelyek a vaastu-sasztrákban írottakkal egyeznek, és néha a vaastu-szövegekben hiányzóakat is kiegészítik. 

Ősi íróik így őriztek meg bizonyos tudományos anyagokat is, amelyek rendkívül segítettek megérteni bizonyos bonyolult származási problémákat, a fogalmak evolúcióját és anyagi reprezentációikat.

Találkozni lehet a Skanda Puranában például az idővel, mint a világegyetem oksági elemével és a világegyetem tárgyainak a koncepciójával. 

Eleinte nem lehetett hozzáférni sem a Vaastu, sem az Agamic szövegekhez, sem más forrásból származó irodalomhoz - még a Védákban sem - olyan részletesen, mint a Skanda Maha Puranákban feljegyzettekhez. Ez a felfedezés lehetővé tette a Maja Aintiram megértését, ahol részletes leírást találni az idő és a tér tudományáról. 

Meg kell érteni, hogy a Vaastu Purusha Mandala, ahogy azt a fent említett szövegek kifejezik, az ős tér és térbeli Formák megjelenését jelölik az ős energiából, amely a végső és az abszolút. 

Megállapítható, hogy az energia hatalmas hővel történő robbanása (Kaalaagni) és az ebből következő „akasa” vagy „akasa bhuta” megjelenése az indiai Nagy Bumm elmélete.

A Vaastu Shastra, amivel az egyetlen tudományos értekezés született az indiai zsenialitásból, nem csoda, hogy egy ilyen tudományos jelenséggel, mint ez, mélyen, bár mitológiai nyelven foglalkozik, és tovább kiterjeszti a Vastu és Vaastu egyedülálló tudományára.

Brihat Samhita szerint, amelyet régebbinek tartanak, mint a Vaastu Sasztrákat, úgy említik meg, mint egy BHUTA, egy démoni erő történetét, amely súlyos felhajtást váltott ki, az egész ürességet elterjesztve azzal, amit általában égi térnek, vagy Akasának neveznek.

Azt mondják továbbá, hogy a „Déváknak” nevezett égi világítótestek (bolygók), akik megrémültek a Bhuta szörnyű alakjától és étkező zajától, összeszedték erejüket és lenyomták a démont. A démon felháborodással és arccal lefelé zuhant a földre. A dévák elfoglalták a démon testének egyes részeit. Mivel a démon nem volt képes elviselni a Dévaganák súlyát, az Lord Shiva hasába rejtőzött, és fejével az északkeleti sarkon imádkozott hozzá. Kiszabadítva őt, Lord Shiva áldást adott neki arra, hogy ő lesz az épített formák őristene, és minden ember imádja őt, amikor építési tevékenységbe kezdenek és amikor ünnepélyesen belépnek a házba. Ezzel a fajta történettel szinte minden szöveg találkozik, amely ma a Vaastu Shastra nevében írva lett.

Továbbá azt mondják, hogy ez a Vaastu Bhuta nevű démon, és néha Vaastu Naga, Vaastu Nara más művekben egy négyzet keretein belül fekszik, hajtogatott végtagokkal, az egész teret beterítve.

Ebben a mitológiai történetben az következik, hogy a Vaastu purusha mandala a tér és annak minőségeinek absztrakciója miniatűr formában, és közvetetten azt is jelenti, hogy ez a miniatűr tér a megnyilvánulatlan energia első megnyilvánuló formája.

Azt, hogy a Vaastu Purusha mindent átható, a négyzetes mezőn belül a különböző végtagok kiterjedései és hajtásai jelzik.

A test különböző részeit elfoglaló Devaganák újabb dimenzióval bővítik a Vaastu Purusha diagram koncepcióját.

Ez az univerzum diagramja miniatűrben. Az égi lények, mint Surya, Agni, Varuna, Vayu, Kubera és más hasonló isteni lények bekerültek a Vaastu Purusha elrendezés komplexumába. 

Ebben a bizonyos miniatűr univerzumban a természeti erőkkel azonosíthatnánk őket, akik a hang és a fény finom anyagi formáját vették át nyolc gunával, amelyek mindegyike egy adott világító négyzetet jelent. Ezek a gunák az egységből eredendők, és tudományos elemzéssel kell vitatni őket. Ezeket az elemzéseket figyelembe veszik, és a nyílászárókat a tervezési folyamat során kellően helyezik el.

Ez azt a metaforát alkalmazza, amely azt sugallja, hogy az egész sejtet elfoglaló univerzum lényege az energiacella.

Ezenkívül jelzi az energiacella különféle finom pontjait, amelyek később anyagi formába csíráznak. Pontosan olyan, mint a Banyan fa magja, amelyben a jövőbeni Banyan fa tulajdonságai és formája rejlik.

Röviden, ez egy összetett energia- és anyagsejt.

Ezt megismételhetjük úgy, mint az energia „Nirguna” aspektusát, amely ugyan „Saguna” aspektussá változik, de megkapja azokat a tulajdonságokat, amelyeket az égi lények képviselnek. Megvannak azok a finom tulajdonságok, amelyeket a különféle égitestek kifejeztek a Vaastu Bhuta különböző részein.

Ez azt jelenti, hogy azt mondhatjuk, hogy a megnyilvánulás, az univerzum elárasztásának minden megnyilvánuló formája bizonyos jó és rossz tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek szilárdan integrálódnak a nyilvánvaló anyagi formában. Vagyis a durva és a finom energiák sem mentesek a pozitív és negatív tulajdonságoktól.

A Nirguna ártalmatlan, míg a Saguna általában káros.

Más szóval, a kinetika jó és rossz hatással van az emberi életre, míg a potenciál mentes a gonosz hatásoktól.

 

A Vaastu shastra célja az, hogy megértsük az ember tulajdonságait, és a durva szinten is helyreállítsuk a „Saguna Vaastu” Nirguna státuszát.

Ezért a Vaastu és Agama Shastrák szorgalmazzák a „potenciális” vagy „nirguna” megtapasztalását. A kisérlet a 'nirguna upasana', amint azt a jógik előírják.

Például, ha a szél enyhe, akkor szellő, és nyugtató hatást kölcsönöz a Föld összes élőlényének. Ugyanez a szél hurrikán örvénylő széllé fokozódva katasztrofális hatást gyakorol az emberi életre és a településekre.

Más szavakkal, az Univerzum, amelyben élünk, tele van jó és rossz energiákkal, amelyeket szellemi erőfeszítéseinkkel megpróbálunk elkerülni vagy elhárítani.

Az egyik ilyen szellemi alkotás az „épület”, amelyet a természet erőinek és a finom szintű gonosz erők hatásai elleni védelemre szánunk.

A filozófusok Nirguna Brahmanról és Saguna Brahmanról beszélnek. A Vaastu Védák Vastu Brahmanról és Vaastu Brahmanról beszélnek (Vastu Purushan és Vaastu Purushan). A vallás Nishkala Brahmanról és Sakala Brahmanról beszél. Jiva Atman és Paramatman a Vedantins által használt kifejezések. A potenciális és a kinetikus energiák a modern tudomány szavai. A finom energia és az anyagi energia Prof. Einstein szavai. Ezek szinte szinonimák. A Vastu Vediknek tudományában Brahman Saguna-aspektusa felelős minden jóért és rosszért, amellyel az embereknek a hétköznapi életben szembe kell nézniük. Saguna Brahman mindenféle negatív és pozitív tulajdonságának vagyunk kitéve. A Vaastu shastra, tudatában Nirguna és Saguna e két aspektusának, sikeresen igyekezett elhárítani a negatív szempontokat, és az embereket Nirguna Brahman légkörébe juttatni az épített térben. A Vaastu shastra megközelítés a spirituális erőhöz, a békéhez és a jóléthez tudományos és matematikai.

Ez a Vaastu-elvek örök érvényességét jelenti.

A Vaastu Purusha Mandala világító négyzet kétdimenzióban és kocka három dimenzióban. Ez az ősenergia apró részecskéinek fizikai formája. Úgy nevezik, hogy 'VINKARU', azaz TÉR-KARU vagy TOJÁS.

Más szóval, ez egy mikroszkopikus méretű magzat.

A hatalmas tér tele van a Karu számtalan részecskéjével. Ez az, ami a szívünkben lakozik, amit „JEEVA”-nak vagy „JEEVATMAN”-nak hívunk. Ezt 'daharakasa' (finom tér) 'antarakasa' (belső tér) 'ahavin' அகவிண் (belső akasa) és 'Ullam' உள்ள ம் néven emlegetik. Ezeket a szavakat gyakran használják a Vaastu hagyományban.

Van egy másik koncepció, miszerint, ameddig a Föld az űr ága, a Föld tele van apró energia részecskékkel. A finom tér átterjedése a durva térbe (Föld) arra késztette a hagyományos tudóst, hogy elmélete szerint az univerzum az eredeti szintjén a legapróbb részecske volt, amely rendelkezik a nyugalom vagy a béke minőségével.

Magának a földnek egy kockának kellett volna lennie, mielőtt önállóan megpördült volna. Ezért kiderül, hogy a durva anyag összes részecskéje a végső szinten gömb alakú.

Hogy a Vaastu Purusha, a megtestesült energiasejt négyszögletes, azt az az állítás igazolja, hogy:

Vaastu Purusha Chaturasra Samsthaha.

A jelentése az, hogy Vaastu Purusha négyzetbe zárva fekszik. Ezt állítja a Vaastu Vidya, a lakásépítészetről szóló szöveg.

Hogyan és honnan származik, az egy Agama szövegben szerepel, a 'Vaikhanasa' rendű „Marichi Samhita” néven. 

Ez a jóga gyakorlat alá tartozik a Pranayama elvégzésével, ahol a pránát vagy az élet leheletét belélegezzük és kilégezzük egy bizonyos mértékig.

'प्राणायामेन विक शित हृद्क मलान्तराकाशे वैश्वानर शिखामध्ये चतुरश्रं हे माभं बिन्दुनासह "

"Praanaayaamena vikasita hrid kamalantarakase vaiswanara shikha madhye chaturasram hemabham binduna saha".

"Amikor belélegezzük és kilélegezzük az élet leheletét, a szívben található tér kitágul, amiből a kozmikus tűz (kékes árnyalatban) fakad, amelynek hegyén a kötés (energia vagy fény részecske) szögletes és arany árnyalatú"."

Vastu-Vaastu

 

Vastu-Vaastu

ओं विराट् विश्व ब्रह्मणे नमः 

पञ्चवक्त्रं जटाभारं दश पंचविलोचनम् ।

सद्यो जाताननं श्वेतं वामदेवन्तु कृष्णकम् ॥

अघोरं रक्तवर्णंच तत्पुरुषं हरित प्रभम् ।

ईशानं श्याम बर्णच शरीरं हेमवर्णकम् ॥

दश बाहुसमायुक्तं कर्ण कु ण्डल शोभितम् ।

पीतांबर धरं देवं नागयज्ञोपवीतिनम् ॥

रुद्राक्षमालाभरणं व्याघ्रचमोत्तरीयक म् ।

अक्षमालांच पमंच नागशूलपिनाकिनम् ॥

मेरुं वीणां च बाणंच शंखचक्र प्रकीर्तितम् ।

कोटि सूर्य प्रतीकाशं सर्वजीव दयापरम् ॥

देवदेवं महादेवं विश्वकर्म जगत्गुरुम् ॥ 

ऋग्यजुः सामाथाख्यान् वेदान् पूर्वादिभिर्मुरवैः। शास्वमिज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्तं व्यधात्क्रमात् ।।

आयुर्वेदं धनुर्वेदंगान्धर्व वेदमात्मनः। स्थापत्यं चासृजद् वेदं क्रमात्पूर्वी दिभिर्मुखैः ।।

इतिहास पुराणानि पञ्चम वेदमीश्वरः। सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्य : ससृजे सर्वदर्शन:।। 

A Veda Vyasa Bhagavata megemlíti a Sthaapatya Vedamot mint a Védák egyikét, amely a távoli múltban keletkezett Bharat földjéről. Megemlíti egy másik Védát - a Pranava Vedát -, amely egy korábban létezett Véda, mint például a Rig, Yajus, Sama, Atharvana, valamint az Ayurveda, Dhanurveda, Gandharva Veda és Sthapatya Veda. Az idézetből az derül ki, hogy öt véda volt, nem négy vagy három, amiről ma is tudunk. 

"एकएव पुरा वेदः प्रणवो सर्व वाङ्मयः"  Eka eva puraa vedaha pranavo sarva vaangmayaha (19. Skandha, 14. Fejezet, 48. Sloka Bhagavatam) - Ez azt jelenti, hogy a távoli múltban csak egy Veda volt, az úgynevezett Pranava. A shilpi hagyomány öt védát tartalmaz, mint például a Sabda Védát, a Gandharva Vedát, a Natya Vedát és a Sthapatya Vedát, amelynek elsődleges forrása a Pranava Véda (இயல், இசை, நடம், கட்டிடம், பிரணவம் ) (Fizika, zene, tánc, épület, prána,...).  

Van egy hagyományos mondás, hogy a Védák túl sokak. 

"अनन्तो वै वेदः", 'ananto vai vedaha'. 

Bharata Muni a Natya Shastra-ban kijelenti, hogy Natya szintén egy véda.

A Pranava Veda az első Veda, illetve a forrás Veda, ami egy 50 000 versből álló kommentár a Maja 893 versből álló Aintiram című műben.

Dr. V. Ganapati Sthapati elmagyarázza: Számos bizonyíték áll rendelkezésre mind tamil nyelven, mind szanszkrit művekben, különösképpen a Srimad Bhagavatamban és a Skandamban a Pranava Veda távoli létezéséről.  

Ezt a Védát később a Vastu (tiszta energia) és a Vaastu (megtestesült energia) tudományának hívták, amelyek ma egyre nagyobb népszerűségnek örvendeznek szerte a világon. 

 

A Pranava Veda tisztázza a Pranava tudományát, ami a mindent áthatoló anyag tudományos tanulmánya.  

A Pranava Veda ismerteti és feltárja azt a tudományt, ahogy az univerzum láthatatlan szubsztanciája (paravastu) a látható anyag (Vaastu) formáiba átalakul és megnyilvánul.

Atharva Sheershopanishad megemlíti a "Pranava" kifejezést, mint "ongara" - a mindent átható anyagot. 

Brahman

மங்கை பாகன்

दे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परं च यत्। शब्दब्रह्मणि निष्णात : परं ब्रह्माधिगच्छति ॥

 

Brahman EGY. Viszont kétféle formában nyilvánul meg:

 

az egyik Sabda Brahman, a másik Para Brahman. Csak aki megérti Sabda Brahman-t, képes a Para Brahman-t felfogni, megérteni. (Az első Vaak, az akusztikus, a második az Artha, a látható.)

 

Vaagartha és Padaartha a két terminológia, melyek két primer anyag létezését jelentik, nevezetesen a hangot és a fényt.

 

A fény rezeg és hangteret hoz létre. Ezért Artha Brahman (Param Porul - Para Vastu) a Moolam (gyökér), az összes vizuális és hangzásbeli elem elsődleges forrásanyaga.

 

A költő Kalidaasa Parvati-ra és Parameswara-ra hivatkozik és összehasonlítja őket megilletően Vaak-al (szó) és Artha-val (forma), ahogy az Ardha Naareeswara koncepciójában is - a finom energia és a finom anyag egysége.

 

  बागाविव सभ्यृकृती वागर्थप्रति पत्तये

  जगत: पितरी बन्दे पार्वती परमेश्वरी

  A fent említettek a Sthapatya Veda kulcsszavai, amelyeket a Sthapatik és Shilpik Jamboo Dweepa és a Bharata Varsha örököltek és őriztek. 

- Dr. V. Shri Ganapati Sthapati: 

Building Architecture of Sthapatya Veda

vastu reva vaastu

 

VASTU REVA VAASTU

A parányi energia anyaggá történő alakulásának geometriai illusztrációja

E-mc2_edited.jpg

* Az eredeti négyzet területe hagyományosan 64 modul. A négyzet és a kör területe egyenlő térben van. A négyzet, amely körré alakul, anélkül, hogy bármiféle változás lenne a térségében, a 'अहं ब्रह्मास्मि' "Brahman vagyok" és E = mc² geometriai bizonyítéka.

Transzformáció Vastu-ból Vaastu-ba

VASTU = VAASTU; E=mc2

 

"A parányi energia két dimenzióban egy négyzet, három dimenzióban pedig egy kocka. Ilyen a formája finom szinten, míg a durva szinten gömbölyű. Méretre egy és ugyanaz. A Vaastu Purusha Mandala az energia és az anyag egységes területe, egyesített mezeje.

Ez a "végső és abszolút" jellege - melyet Vastu-nak hívnak, mely "anyagot", "lényeget" és "létezést" jelent.

Nevezhetjük a Vastu-t Brahman-nak és a Vaastu-t Braahman-nak? A Shilpik "Vastu Brahman"-nak és "Vaastu Brahman"-nak nevezik, valamint a "Vastu purusha" és a "Vaastu purusha" elnevezés is helytálló. Tudományosan és matematikailag Vastu = Vaastu, Energia & Anyag = Anyag & Energia.

 

A Vastu változik át Vaastu-vá. A Vastu az úgymond tiszta energia, a Vaastu pedig a megtestesült energia. Mi mindannyian Vaastu-k vagyunk, a bennünk és körülöttünk lévő dolgok pedig a Vastu-k. Elfogadhatjuk ezt a tudományos értelmezéseként a अहं ब्रह्मास्मि "Brahman vagyok" तत्वमसि "Az vagy Te?".

Igen, teljesen helyénvaló. 

A वस्तुरेव वास्तु Vaastu formula párhuzamba vonható Einstein E = mc2 formulájával, ahol az "E" az tiszta/finom energia (Vastu) és az "mc2" a megtestesült/durva energia (Vaastu). Az „E” ismét olyan energia, amelyben az anyag (m) összeolvadt eggyé, és az „mc2” olyan anyagi energia, amelyben az „E” egyesült az „anyaggal”. 

(Valójában vagy tudományos szempontból mind a Vastu, mind a Vaastu számít, az előbbi finom és láthatatlan, az utóbbi durva és látható.) 

Az indiai tudomány felfedezte, hogy az "E"-ből virágzott ki az "mc2", amely megteremtette a használati dolgokat, a gyönyört és derűt az emberek tekintetében, minden formát a kunyhóktól a kastélyokig, faluk és városok elrendezkedését, járműveket és bútorokat.

Ezek mind mc2-ként értelmezhetőek és az anyagban különböző formában előállíthatóak. 

 

Még a hangok - artikulált szavak - is megváltoztatják a hangzásbeli anyagi formákat, mint ahogy a vizuális anyagi formák is.

Most pedig vizsgáljuk meg az mc2-t, ahol "m" a test anyaga, és "c" a fény sebessége. Tudjuk, hogy a fény sebessége által egy anyagi test energiává válik. Hívhatjuk az így keletkezett erőt elektromágneses energiának? A hagyományos terminológia Vaastu Purusha vagy Kaala Purusha, az anyag energiáját vagy az idő termékét jelenti a térhez viszonyítva.

De a Vaastu tudomány ettől többet taglal, amelyet már az előző oldalakon tárgyaltunk. Azaz a finom részecskéje az energiának vagy térnek egy négyzet. Másutt értelmeztem, hogy ez az eredeti négyzet a megnyilvánulatlan energia megnyilvánulása. A modern tudomány szemszögéből ezt az energia és az anyag egyesített mezejeként értelmezik. 

Amit én megtudtam az mc2-ből az az, felírható m*(c*c)-ként is, amely azt jelenti, hogy m ▢ ahol a négyzet a Vaastu nyelvén a "Vastu / Vaastu Purusha Mandala". Ez mutatja a belső elrendezkedését és struktúráját az OM fénynek, amely az abszolút energiából árad.

 

Ez a kicsi anyagi részecske a purusha mandala. Minden ilyen négyzet alakú részecske, amellyel az óriási tér töltve van, egy négyzet - egy mini Vaastu Purusha Mandala. Ennek a négyzetnek az oldala 1,86,000 mérföld, a fény ma ismert sebessége alapján. Tovább megyek és ez alapján azt mondom, hogy az univerzum egy olyan kocka, amely 1,86,000 * 1,86,000 * 1,86,000 köbmérföld méretű, az anyag egy egységeként és egy adott időpillanatában. Ez arányosan csökkenthető egy részecskére is, amely a Paramanu-idő által létrehozott tér részecskéje a Paramanu-térnek, amely az ősrobbanás idején alapvető időegység (energiasebesség) és továbbra is ugyanabban az időtérben folytatódik.. 

A korább taglaltak alapján a Mayonic Tudomány igenis létezik a mai napig is. De a Majan tovább vizsgálja, hogy hogyan lesz a E-ból mc2, hogyan lesz a Vastu-ból Vaastu. Továbbá milyen tudományos dolog alakította ki a házak, kunyhók, falvak és városok kialakulását. 

A Vastu (E) Vaastuvá (mc2) való átalakulásának tudományos vizsgálatának habja magának az „alkotónak” az emberi formában történő létrehozása, amelyet mi, az indiai kultúra, a templomokban és a templomi formákban tisztelünk, melyeket szintén ugyanazon a képlettel hoztak létre.

A templom és a benne lévő bálvány matematikailag ugyanaz a forma.

Ezért egy Upanishad jött, hogy kialakítsa ezt a tudományos koncepciót a templomi formáról, mint az isteni Purusha formájáról. 

प्रासादं पुरुषं मत्वा पूजये त् मन्त्र वित्तमः 'Praasaadam purusham matva pujayet mantra vittamaha'. Innen is ered a jelőlése प्रासाद पुरुष 'Praasaada purusha'..

Tehát a Templom nem csupán az Isten otthona, hanem Isten formája is egyben. E tudományos vonal, a „Vaastu Purusha Mandala” mentén maga a templom elrendezését az agamikus rituálék rendszerében tisztelték először. Ezt Mandala Pooja-nak vagy Vaastu Shanti-nak hívják.

Nem ez az ősi nyilvánvaló formája a megnyilvánulatlannak, amely mindenekelőtt a „mandala” tiszteletét indokolja?

...

Ez a sloka nem csak ima, hanem azt is megmutatja, hogy egy „épített tér” mit adna a lakosoknak. Ez "térterápia", mivel az épületek tervezésekor általánosságban érthető, hallgatólagos és alkalmazandó.

Ezt geometriailag ábrázolja a mellékelt rajz, mely magától értetődő. Ezért nincs is több szó az átalakulás folyamatának vázolására, finomról durvára vagy E-ről mc2-re..."

Dr. V. Shri Ganapati Sthapati: 

 - Building Architecture of Sthapatya Veda

8=9
E_mc2_edited.jpg

 

AYADI SZÁMÍTÁS

 

"Az építészet a matematika csúcspontja."

"Kattikad kalaiye kannakkiyal uchi."

​"கட்டிக்காட் கலையே கண்ணகியால் உச்சி."

Az Aayadi Sutra nagyon nagy jelentőséggel bír a Vaastu Shaastrában.

 

A tudósok többsége, az úgynevezett Vaastu Acharya, vagy panditok, specialisták, Vachaspatik, stb., boldogan figyelmen kívül hagyják a Vaastu Shaastra legfontosabb részét, amely az Aayadi-számítás. Azt mondják, hogy napjainkban az Aayadit nem lehet használni a nagy városokban, apartmanokban vagy bármilyen kereskedelmi helyen. 

Valójában a valóság az, hogy nem akarnak tanulni, vagy nem értik a Vaastu Shaastra technikai aspektusát, ezért összekapcsolják az asztrológiát a Vaastu-val.

 

Mindennapi életünkben azok a dolgok, amelyeket viselünk vagy védekezésünkre használunk, például ruhák, cipők, vagy bármi, amit eszünk, akár gyógyszereket szedünk, mind különös méréssel bírnak. Még a koktélokban is mérjük a folyadékokat, a cukrot, és egyéb összetevőit, hogy élvezhessük az ital ízét. Az összetevők önkényes mértéke ronthatja az ételek ízét. Ha elmegyünk cipőt vásárolni a boltba, a boltos meg fogja mérni a lábunk méretét, hogy abszolút megfelelő cipőt adhasson nekünk, ami kényelmet nyújt számunkra járás közben. Ugyanez történik a szabóval, aki összefűzi a ruhadarabokat. Az orvos is ad tablettákat vagy gyógyszereket a beteg testének erejének megfelelően. Ez azt jelenti, hogy mérés nélkül nem élvezhetjük vagy érthetjük meg a világot.

 

Amikor a tér be van zárva, akkor a teret körülvevő határok mérete és alakja határozza meg a tér rezgési frekvenciáját. Így ha az energetikai teret négy fal zárja le, mint egy épületben, az épület ezzel a különleges energiával életre kel, és ritmikusan vibráló, élő szervezetté válik - Aayadi méréssel meghatározva. 

A választott számítás a saját belső rezgéseink tulajdonságainak felel meg, mely rezonanciával a ház lakója képes harmóniában és kapcsolatban lenni az egyetemes Térrel, és megtapasztalja a lelki és fizikai boldogságot. 

Az Aayadi az épület frekvenciájának vagy ütemének mértéke - a ház mérete. A nem megfelelő Aayadi rontja az épület minőségét.

Mahainacharya Jain matematikus Karnatakából, aki Kr.u. 850-ben Ganitsara Szamgrahában írta, hogy

 

"Mit használ a sok beszéd, bármilyen tárgy is létezik ebben a mozgó és mozdulatlan világban, nem érthető meg a Ganit (Matematikai) alapjai nélkül". 

Az Aayadi-számítás során számos tényezőt vesznek figyelembe annak meghatározásához, hogy pontosan milyen méretűnek kell lennie az anyafalnak a kívánt hatás visszhangja érdekében. Ha az Aayadit aprólékosan alkalmazzák, az embereket meg lehetne világosítani, hogy megértsék az egyes formák jelentőségét, megtervezzék az elegáns és örök házakat, és még sok más technikai folyamatot megértsenek - elsajátíthassák csodálatos építmények megvalósítását.

Így tényleg szent az Aayadi ismerete. Hatalma miatt védett és rejtett volt. Áldhat, vagy tönkretehet egy embert, attól függ, mi alapján épít házat, vagy tárgyakat.

Minden látható jelenséghez tartozik egy láthatatlan vizsgálat, miszerint a Vastu és a Vaastu átalakul Vastu-ból Vaastu-ba, illetve Vaastu-ból Vastu-ba - finomból durvába és durvából finom energiába.

Az ok és okozat elemzése visszamegy az okba, ami által átrendeződik a hatás, hogy az a legjobb emberi előnyt eredményezze. 

A sors enyhítésének ez a folyamata az „AAYADI”.

Az Ayadi a Vaastu tudomány titkos aspektusa, mely figyelembe veszi az egyén születési csillagát az élettér kialakításához - mert mindenki egy csillag alatt születik, amely befolyásolja a földi életét. 

Az épület egy élő szervezet, amelynek ölében az embernek menedéket kell találnia. 

 

Ennek a szerves formának a születéséhez szükséges csillagot a tervező számítja ki, miáltal az ember az így épített formával együtt létezve a tökéletes békét és boldogságot élvezheti.

Az „Aayadi Suddhi” (tiszta mérték) anyagi jólétet és a lakók lelki (spirituális) jólétét biztosítja. 

Egyéb különböző lelki és anyagi előnyök is az ilyen Vaastu-alapú struktúrákból származnak.

 

A Vaastu végeredménye így a lelki béke, egészség és boldogság. 

ayadi számítás

 

Az "AYADI" alatt hat+1 szempontot kell megvizsgálni.

Ezek: „aya”, „vyaya”, „yoni”, „vaara”, „nakshatra” (abszolút idő) és „amsa” + "Ayul".

Ezeket a szempontokat „varga-nak” hívják, a csoport jelentése tehát „Ayadi Shad Varga”. 

AYA - jövedelem, juttatások, lineáris mérték (aayaama) 

- erről nincs sok mondandó, a maximum 12, míg a minimum 1. 

VYAYA - kiadás, elhasználás 

- erről annyit kell tudni, mint a bevételről, ami ebben az esetben maximum 10 és minimum 1. 

YONI - energia áramlását jelző irány, prána 

- az irányok meghatározása és minőségük: 

Kelet - Dwajam, Zászlóvivő

Délkelet - Dhuumam, Füst 

Dél - Simham, Oroszlán 

Délnyugat - Swaanam , Kutya 

Nyugat - Vrushabham, Bika 

Északnyugat - Kharam, Szamár 

Észak - Gajam, Elefánt 

Északkelet - Kaakam, Varjú

VAARA - a hét egyik napja 

- Vasárnap elsőként és Szombat utoljára, miközben a Kedd és a Szombat nem kedvezőek és mindegyik sajátos minőséggel rendelkezik. 

NAKSHATRA - csillag, időhullámhossz

- A legelső és legfontosabb szempont, az Abszolút Idő, ami a lelki szintű kapcsolatot fedezi fel élőlények, vagy tárgy között.

9 féle minőségre utal, melyek a hatást jelzik különböző időhullámok közt. Az Abszolút Idő a kezdetet jelzi, amitől fogva egy élőlényben, vagy tárgyban az Idő ketyegni kezd. Az Univerzumnak is van Abszolút Ideje - ami kezdete óta ketyeg - és az Újszülöttnek is van Abszolút Ideje. Ezek a hullámok vagy harmonikusak egymásra, vagy nem. Minden és mindenki hatással van mindenre és mindenkire. A kapcsolatok a következőek:

JANMAM - kötődés, reinkarnáció 

SAMPATH - vágyak beteljesülése 

VIPATH - bajok, problémák 

KSHEMAM - áldás 

PRATYARAM - önpusztító, önkárokozó 

SADHAKAM - vágyak beteljesülése és áldásos 

VADHAM - gyilkos, pusztító 

MAITRAM - jó barát 

PARAMMITRAM - legjobb barát

AMSA - minőség, jövő 

- ebből a minősítésből is 9 féle létezik és a jövőre, illetve az arculatra, a minőségre utal, amit az objektum képvisel: 

TASKARA - Lopás 

BHUKTI - élvezetek 

SAKTI - erő 

DHANYAN - áldás 

NRUPAN - király 

KLEEPAN - semleges, béna 

NIRBHEETI - bátor 

DARIDRAN - szegénység 

PRESHIYAN - társadalmi szolgálat 

+ Ayul - élettartam 

- 1 évtől 1000 évig lehet számolni, függő viszont az anyagtól. 

Van még két "ayaadi ganana" (számítás), ahol 10, illetve 16 szempont van figyelembe véve. Ezeket Dasaayaadi-nak és Shodasaayaadi-nak hívják. 

A templomi struktúrák esetében az ayaadi ganana magában foglalja a főadományozó (szponzor) "Nakshatráját", a "Naama Nakshatrát", azaz a város vagy falu nevét és a "Svámi Nakshatrát", azaz a megtervezésre javasolt templomot uraló istenségének 'csillagát'. 

Hasonlóan az istentiszteletre telepítendő bálványok magasságának kiszámításához ayaadi gananát alkalmaznak. Bálványok vásárlása a piacokról használat, ill. imádat céljából negatív hatással lehetnek az adományozókra és az imádókra. 

कृषक तुस वस्तूनां सर्व सम्पत्कराकम् आषादिभिकुषेतं घन्मानं तत् श्रीकर भवेत् अपेतं सर्वदोषं स्थात् तस्मात् आयादि सम्युत्

- Agastya Sakaladhikaara.

Az aayaadi elvek alkalmazása a megfelelő hatás elérése érdekében a prosperitást jólétbe helyezi, legyen az lakóház, templom vagy képzeletbeli forma. Ha nem alkalmazzák, mindenféle probléma felmerülhet, megtörténhet. Ezért az aayaadi gananát el kell végezni, és helyes és releváns intézkedéseket kell megállapítani és felhasználni a Vaastu tárgyainak létrehozásában.

 

A méret

méret

 

Az „IDŐ” az alapvető mértékegység, legyen az lineáris vagy térbeli.

Más szavakkal, ez a koncepció utat nyitott egy ritka idő- és téregység-rendszer megjelenésének, ahol az Idő és a Tér is egyenlő. Valójában az időegységeket téregységekké alakítják át és alkalmazzák a mindennapi élet háromdimenziós tárgyainak létrehozására.

Az időegységeket egy másik kifejezés, azaz „Taala” jelöli. Ez elterjedt a zene, a tánc és a költészet területén.

Ugyanazt a taala egységet alkalmazzák az épületek, valamint a városi elrendezések tervezésénél is. 

A finom szinten numerikus, de az alkalmazási szinten geometrikus Vaastu matematika az idő mint mértékegység fogalmában rejlik. A matematika tudománya az Idő mint az energia és az anyag rezgésének fogalmában gyökerezik vagy rögzül.

A jelenség az, hogy az Energia idővé változik és általa tér keletkezik, amely térbeli (anyagi) formákat ölt.

Az Abszolút Idő életet teremt.

A mozgás és a méret mindig kéz-a-kézben jár.

Ezt az érzelmi visszahatást vagy rezonanciát "Rasaanubhavam" -nak és a lelki összekötést "Bhakti" -nak, a szeretőnek és a szeretettnek nevezzük, amely az örök, végtelen anyagba, a Vastu-ba olvad bele.

A Taala-val (időegységgel) kialakított házépítés vagy templomépítés így zenei forma egyben; élő szervezet - mondja a Mayan, az ősi indiai eredetű tudós, a Mayamata Vastu shastra és a Surya Siddhanta, a csillagászat legősibb tudományának szerzője.

A Sthapatya Veda alapvetően Kishkuhastát használ, mint időegység, ami az univerzum természetes mértékegysége. 

1 Hasta = 24 Angula. 

1nap = 24 óra. 

Az égtájak pontos meghatározásához ezért is alkalmazzuk a GNOMON-t (Shanku), ami 1 Hasta magas és egy 1 Hasta sugarú kör közepén áll. Mivel a Föld imbolyog, ezért kétszer (nap-éj egyenlőség) lehet különösebb beavatkozással nélkül mérni vele, a többi időszakokban angulákkal kell korrigálni. 

4 perc ennél a mérésnél megfelel 1 foknak a Földön, ami 360 foknál 1440 perc, azaz 24 óra. Ugyanezzel a számolással megkapjuk a Föld átmérőjét, illetve a kerületét és a forgási sebességét, de még a fény sebességét is.  

Ebből értendő, hogy a nap mozgása méretet ad meg és abszolút univerzális. 

Az irány megállapítása kimagaslóan fontos, ami egy Shanku, vagy egy Lingam iránymutató tulajdonságát és képességét szülte. 

"Az irány fontosabb, mint a sebesség!" 

Azaz nem mindegy, merre indulunk el. Egy megfelelő irányba kedvezőbb gyorsan haladni., mint rossz irányba. 

© Copyright
shanku, gnomon
bottom of page