Keresés
  • Sthapatya Veda

Egy Isten, egy igazság, egy rend, azaz Sthapatya Veda

Frissítve: 2020. dec 15.

A legtöbben az 'Isten' szó hallatán vallásra gondolnak és egy elérhetetlennek tűnő dogmához fűzik, akihez a védelemért fohászkodni kell, stb...

A Sthapatya Veda Istent tudományosan tapasztalja és kezeli, nem személyesíti meg.

Kijelenti azt is, hogy e tudomány a 'teremtés tudománya' is, nem csupán az építészet, a zene, a tánc, a szobrászat és a költészet tudománya.

Ez olyan állítás a legtöbb ember szemében, ami szinte istentelennek tűnhet és alapból elutasítja. A megszokott és berögződött hitet nem tudja egy ilyen mélyen érintő, ellentmodásos tény csak úgy pik-pak megváltoztatni.

Dr. V. Ganapati Sthapati, képviselője ennek a tudománynak, nem csupán egy Istennel, vagy Istenséggel nőtt fel, mégis az Egységet, a rendet egy Istennel teszi egyenlővé.

Mielőtt az Indiaiak vallása a Hinduizmus lett, a VASTU volt a 'vallásuk', azaz nem hittek, hanem tudást követtek. Ezért is van olyan rengeteg épület, melyekkel ezt a tudást - Istent - megtestesítették, megörökítették.

Manapság India nemzetének már csak 5-10%-a éli a védákat - sajnos.

Mi Magyarok sem Jézusban hittünk mindig, hanem a keresztben, ami Istent és a teremtését képviseli.

A Sthapatya Veda is a keresztet veszi a teremtés egy pontjából kiinduló fő irányoknak. Ebből a keresztből lesz a swasztika, ami persze fékezhetetlenül terjed, ritmusban, idővel és hozza létre az Univerzumunkat.

A lényege az 'Egységnek' az, hogy bármikor is kezdődik valami, az egy pontból indul ki. Mint a teremtés is.

Ki teremtette Istent?

Isten is egy pontból kell, hogy létrejöjjön, azaz egy egységes 'valaminek' kell legyen, hogy abból bármi lenni tudjon. Isten tehát egy pontból kiterjedt és létrehozta azt az állapotot, ami a mi univerzumunkat megteremtette - általunk megfogalmazott Istent. :-)

Így megvizsgálva, a Mayák - nem a pár ezer évesek, hanem a több 10000 évesek, akik a bolygón vándoroltak és ezt a tudást vitték - tudták, kicsoda és micsoda Isten, a tudást használták, hogy isteniek legyenek.

Ők magukat tartották Istennek. Vagy éppen Isten gyermekeinek.

És miért ne lenne a gyermek olyan, mint a szülő, ugyanabból az anyagból és nemanyagból?

Az egy pont, amiből lett az egész Mindenség, Isten valaha, az gyakorlatilag egy 'TUDAT'.

Abból az egy pici pöttyni tudatból lett minden és mindenki, földi, vagy földönkívüli, ami létezik, létezett és létezni fog.

Ez nem azt magyarázza, hogy minden és mindenki, földi, vagy földönkívüli, látható, vagy láthatatlan, létezik, létezett és létezni fog, akármikor, akárhol, az Isten?

Minden Isten lenne?

Ez már ütős lehet. Sok vallás nem azt a nézetet képviseli, miszerint mindennek van lelke. Tudományosan tekintve viszont kell, hogy legyen, sőt az a lélek isteni és anyagi is. Bennünk van, mégsincs helye pontosan, nem definálható a lakhelye és miléte. A kőben, vagy a fában, az állatokban sincs definiálható helye. Keresik, de nem fognak sikerrel járni, amíg nem értik meg, hogy a test a lélek megnyilvánulása, míg a lélek és a test Isten megnyilvánulása, azaz mind Egy.

Szent iratok úgy tartják, hogy Isten az Embert a saját képére alkotta.

Ezért is: a gyermek nem esik messze a fájától... :-)

Isten egy teljesen egyensúlyban lévő tudathalmaz.

Mint egy buborék - csak éppen kocka alakú -, úgy jött létre az univerzumunk. Egy buborék, ami folyamatosan nő, bővül.

Miből nőhetne ki, ha nem abból az adalékból, ami már jelen van abban, amiben létrejön?

A magzat is abból tud kialakulni, ami táplálja őt, amilyen anyag és nemanyag körbeveszi. És mekkorára tud nőni? :-)

Ugyanabból lett, mint a szülei, mégis sajátos, egy más tudattal rendelkezik. Az ő tudata formálta és formálja úgy, hogy az végül a saját egyénisége legyen.

Teljesen más, mint bárki más, egyedi, különös. Mint a bolygók és a galaxisok is különbözőek lettek, vagy a tenger hullámai, kavicsai a partján...

Ki gondolná, hogy itt minden és mindenki végig ugyanaz? Az az egy pont?

Mai és a mi világunkban ezt gyerekként még így láthatjuk és tapasztalhatjuk, de felnőttként már elenyésző ennek a tudatállapotnak az élése. Ezért spiritualizálódunk, hogy ezt újra élhessük, tapasztalhassuk.

Az isteni tudat tehát ugyanaz, ami a kiinduló pötty, ami benne, általa van. Mindig. Időn kívűl, és idöben.

A Sthapatya Veda az időn belüli léttel foglalkozik, ami erre az univerzumra érvényes, amely ebből az időből és térből áll, sajátos ritmusaival és törvényeivel.

Az időn belüli és azon kívüli lét viszont ugyanúgy Egy (ugyanabból a pöttyből, vagy pöttyben van), ami a 'nemtudás' által érthető meg igazán és egészében, pl. meditáció által.

A tudás egy csepp, a tudatlanság a tenger.

Az első és valamikor régen az egyetlen Véda, a Pranava Veda, 50.000 versből áll, melyet olyan Emberek írták, akik nagyon 'magas' tudatállapotban léteztek. Vagy inkább mondanám: tiszta tudatban.


Ez a Véda tartalmazza az összes ma ismert védát. Olyan igazság, amihez nem lehet többet tenni, legfeljebb szétszedni részekre és alkalmazni és a mai közismert Védákat létrehozni. Valójában azért, hogy érthetőbb legyen. Akkor egy volt, ma már több tucat. Ami már teljesen felesleges, de mégis van rájuk igény. Ilyen időkben élünk éppen itt ezen a zöld-kék cuki gömbön. Kicsit árnyékos.

Ez viszont ugyanúgy az egyik valósága Isten megtestesülésének a számtalan közül. Van pokoli, földi és mennyei megnyilvánulása is. Minden, amit el tud az ember képzelni. Ha nem lenne, nem lehetne elképzelni. Ha elképzelik, megteremtik... :-)

Örök állapot, körforgás, ökoszisztéma, anyagcsere, lét.

Nyolc elem.

Isten, a Véda szerint, ugyanabból a nyolc elemből áll, mint amiből az Univerzum létrejött. Az univerzum csupán változik és változatos, míg Isten állapota számunkra álló.

Az Idő áll, és a Föld is jelen van, mint a Tér, a Víz és a Levegő, a Tűz, a Fény és a Hang is. Elveik szerint nincs és nem is lehet több. Nincsen semmilyen más körülmény, ami befolyásolhatná, hisz az osztatlan MINDEN-ről van szó.

Isten úgymond nem ment el a boltba és vette a nyolc elemet, mert nem lehet bolt rajta kívül. Ő a bolt és a teremtő ötlet is. Az ötlet a tűz elem, ami nélkül semmi sem jöhet létre, azaz Univerzumunk sem. Tapasztalható, hogy ötletből sosincs hiány, az egész természet csodásan ötletes, mindennel és mindenkivel benne.

A bővülés annyira természetes, mint maga a teremtési folyamat és törvény. Ötletekkel megsózva minden elképzelhetőt létre tud hozni, teremteni.

Ez valójában Isten és az Ő akarata. Mint egy gyermek, aki játszik és tapasztal, mindenen és mindenkin keresztül. A gyermek, mely teremtései által szülővé válik, azaz egy és ugyanaz a gyerek, mint a szülő.


Ez egy olyan kérdést is megválaszol, hogy melyik volt előbb: a tojás, vagy a tyúk.

E kettő végig ugyanaz - átalakul.


Mint ahogy a Vastu átalakul Vaastuvá, ahogy az energia anyaggá.

A Lingam a Tér magzata, a teremtés ősi törvényét és folyamatát testesíti meg, tudományosan. Néha tojás is a formája...

Nem változik a tojás tyúkká. Átalakul.107 megtekintés